Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Aktualności

 • KOMUNIKAT2021-03-15

   

  Kurów, dnia 05.03  2021r.

  KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU INSTYTUCJI FINANSOWEJ

  Zarząd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. w porozumieniu z wyłonioną reprezentacją osób zatrudnionych, na mocy art. 7 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), zawarły w dniu  19 marca 2021r. porozumienie o wyborze instytucji finansowej, z którą zawarta zostanie umowa o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym.

  Mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych strony zgodnie postanawiają, że wybierają PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako instytucję finansową, z którą zostaną zawarte umowy wymagane zapisami Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

  Oficjalny portal informacyjny PPK dostępny na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

   

   

  …………………………

   

 • Obowiązek informacyjny2020-08-31

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
  UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO” informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu pl. Kazimierza Wielkiego 2
  2) z inspektorem ochrony danych w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej abi-zopow@um.wielun.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną do Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu na podstawie przepisu art. 6 ust 1 pkt a cyt. rozporządzenia;
  4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  7) Pani/Pana dane osobowe przekazywane w dowolnej formie w treści pisma lub wniosku będą przechowywane przez okres 5 lat, gdyż zostały zaliczone do kategorii archiwalnej B5;
  8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
  9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana pisma lub wniosku.
  Nieprzekazanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością jego rozpatrzenia.
   
 • Rekrutacja na nowy rok szkolny2020-02-13

  Uwaga rodzice zainteresowani rekrutacją dzieci do przedszkola!!!

  Zgodnie z ustaleniami, macie Państwo dwie możliwości dostarczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola:

  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku listem poleconym na adres placówki,

  2. Wrzucenie wypełnionego i podpisanego wniosku do skrzynki na listy przy wejściu do szkoły.

  Druk potwierdzenia woli jest zamieszczony na stronie rekrutacyjnej dla rodziców (w zakładce "Potwierdzenia woli zapisu dziecka")

   
   

   

 • Lista dzieci - klasa I2018-03-27

  W załączeniu litsa dzieci zakwalfikownych do klasy  I  Szkoły Postawowej im. Kmisji Edukacji Narodowej w Kurowie.

  Prosimy rodziców o wydukowanie i podpisanie oświadczenia woli ( w załączeniu), że dziecko będzie uczęszczało do klasy I w roku szkolnmy 2018/2019 do naszej szkoły i przniesienie do seretariatu szkoły.

 • Lista dzieci - oddziały przedszkolne2018-03-27

  W załączeniu lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Turowie i w Kurowie.

  Prosimy rodziców dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 o wydrukownie oświadczenia woli ( w załączeniu) i przyniesienie do sekretariatu szkoły.

 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego2018-02-16

  Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Kurowie i Turowie na rok szkolny 2018/2019.

 • Rekrutacja do szkoły2018-02-16

  Bardzo prosze o zapoznanie się z nowi zasadami rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2018/2019.

 • Podaruj nam 1 procent swojego podatku2018-01-09

  Zachęcamy do  przekazywania 1% podatku na Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie. Jak to zrobić? Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

   

 • Biblioteczne atrakcje2017-09-27

  Już wkrótce uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach plastycznych z udziałem autorki ilustracji do książek dla dzieci Marianny Oklejak. Warsztaty odbędą się 6 października w Filii Bibliotecznej w Turowie. Spotkanie zaplanowano w ramach programu "Rozpisani, oczytani z biblioteką obeznani!", który realizuje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna W Wieluniu.
  To nie jedyne biblioteczne atrakcje, jakie czekają w najbliższych tygodniach uczniów SP w Kurowie. W ramach tego samego programu, finansowanego przez Fundację PZU przygotowywane jest na 10 października spotkanie autorskie z pisarką Zofią Stanecką. Na zakończenie bibliotecznego cyklu na terenie szkoły zaplanowano warsztaty kreatywnego pisania, które poprowadzi Jarosław Górski (17 października).

 • Spotkanie z rodzicami2017-09-18

  W najbliższą środę, 20 września 2017 zapraszamy rodziców na spotkanie z dyrekcją i nauczycielami

  W programie:

  1. Spotkanie ogólne

  2. Spotkania w klasach

  3. Wybór Rady Rodziców

  Początek zebrania o godzinie 17  

 • Pedagog szkolny2017-09-10

  Pedagog szkolny pani Anna Wróblewska pełni dyżur w naszej szkole w czwartek w godzinach 8:00-15:00.

 • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego2017-09-01

  Zapraszamy wszystkich uczniów na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018, które odbędzie się w poniedziałek 04 września 2017 r. o godzinie 9:00.

 • Kręci mnie bezpieczeństwo2017-06-22

 • List Rzecznika Praw Dziecka2017-06-22

 • Finał konkursu PLUSIK i MINUSIK2017-06-12

  Uczniowie, którzy uzyskali w konkursie co najmniej 30 pkt, zgodnie z regulaminem konkursu "PLUSIK i MINUSIK" otrzymują cząstkową ocenę celującą z matematyki. Ucznów tych zapraszam na finał konkursu, który odbędzie się 14 czerwca o godz. 8.00 w  klasie matematycznej. Wszystkim uczestnikom konkursu dziekuję za zmagania z zadaniami matematycznymi, a finalistom życzę otrzymania tytułu "Super Matematyk 2017 Szkoly Podstawowej w Kurowie"

 • Festyn Rodzinny2017-05-28

  Rodzice, nauczyciele i uczniowie zapraszają na Festyn Rodzinny, który odbędzie się na terenie szkoły w niedzielę     4 czerwca. Rozpoczynamy o godzinie 15:00, a w programie przewidziane są:

  • część artystyczna,
  • figloraj,
  • zabawy z harcerzami,
  • zgaduj-zgadula.

  Zapraszamy także na słodki poczęstunek oraz potrawy z grilla.

 • List Ministra Edukacji Narodowej2017-05-22

  Szanowni Rodzice uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.

 • Dzień Flagi2017-05-02

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało ciekawą i bogato ilustrowaną publikację pt. Biało-Czerwona. Jest ona praktycznym przewodnikiem, zawierającym m. in. informacje dotyczące sposobu i kolejności umieszczania flagi Rzeczypospolitej Polskiej z flagami innych państw. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją.

 • Język angielski2017-04-05

   

  Zapraszamy wszystkich uczniów klasy 3

  do wzięcia udziału w konkursie „EASTER BASKET” (KOSZYK WIELKANOCNY).

 • Szlachetna paczka2016-11-21

  Samorząd Uczniowski zachęca do udziału w akcji SZLACHETNA PACZKA!

  Zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy prowadzimy do 7 grudnia.

   

 • Informacja o wywiadówce2016-10-26

  Informujemy, że spotkanie z wychowawcami klas odbędzie się 17 listopada 2016 (czwartek) o godzine 16:30.

 • Inauguracja roku szkolnego 2016-20172016-09-11

  Witamy w nowym roku szkolnym! Relację z uroczystego rozpoczęcia znajdziesz w zakładce wydarzenia.

 • Bezpieczne technologie2015-12-13

  Telefony komórkowe, telewizja, tablety, komputery, internet to narzędzia oferujące możliwość rozrywki, edukacji lub kontaktu z bliskimi. Jest to jednak również przestrzeń w której dochodzi do wielu niepokojących zjawisk. Dlatego zachęcamy rodziców do zapoznania się z poradnikiem "Bezpieczne technologie".

 • Kolorowa Lokomotywa2015-06-17

  Wieluński Dom Kultury informuje, że rusza kolejna edycja projektu pn.
  KOLOROWA LOKOMOTYWA NA ZIELONYM SZLAKU- PROJEKT EKOLOGICZNO ARTYSTYCZNY DLA DZIECI Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO", który odobnie jak w latach poprzednich, jest partnerem tego wydarzenia i zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w tej niesamowitej wakacyjnej przygodzie.
  Szczegóły projektu:
  1. Zapisy odbywają się w Wieluńskim Domu Kultury do końca czerwca.
  2. Limit miejsc ograniczony do 80 osób (2 grupy po 40 osób).
  3. Terminy: pierwsza grupa 3,4,5 sierpnia; druga grupa 11,12,13 sierpnia 2015.
  4. Atrakcje: jeden dzień to wyjazd do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Łódzkiego ZOO; drugi dzień to wyjazd do jednego z Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (na miejscu wycieczka plus zajęcia:fotograficzne, malarskie, ceramika); trzeci dzień to zajęcia w Wieluńskim Domu Kultury.
  5. W załączeniu znajduje się karta uczestnika.
  6. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

  Szczegóły: Wieluński Dom Kultury
  Koordynator projektu: Malwina Paroń tel. 669-401-266; e-mail:
  m.paron@wdkwielun.pl


   

 • Finał konkursu matematycznego2015-06-01

  Dziekuję wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie matematycznym "PLUSIK i MINUSIK" w roku szkolnym 2014/2015. Niestety do finału dobrnęło tylko czworo uczniow: Oliwia Nalichowska, Milena Małolepsza, Mateusz Marczak i Norbert Spychała, którzy systematycznie przez osiem miesięcy oddawali rozwiązania zadań - szkoda, że tak mało. Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie ci otrzymują cząstkową ocenę celującą z matematyki. Finał konkursu odbędzie się 8 czerwca o godz. 9.45 w klasie matematycznej. Zapraszam .

 • DZIEŃ OTWARTY2015-02-24

  Zapraszamy przedszkolaków (sześcio- i siedmiolatki) wraz z rodzicami

  na Dzień Otwarty, który odbędzie się 19 marca 2015 o godz. 8:00.

   

   

 • Ferie w gminie Wieluń 20152015-02-01

  Atrakcje podczas ferii

   

 • FERIE w szkole2015-01-30

  PIERWSZY TYDZIEŃ

  2 i 3 lutego – FIGLORAJ dla dzieci młodszych na hali WOSIR (ul. Częstochowska 10.00 - 18.00 wstęp bezpłatny)

  na basen i lodowisko dzieci przywożą rodzice


  2.02.2015 godz.  9.00-11.00                 Czytamy baśnie                                    Elżbieta Madeła                                                                


  3.02.2015 godz.  11.00-13.00             LODOWISKO                                           Witold Bil

                                 10.00-12.00            Matematyka na wesoło                      Lidia Piwnicka


  4.02.2015 godz.  9.00-11.00              Rozgrywki w tenisa stołowego          Ewa Kasprowska                                                               


  5.02.2015 godz.  9.00-11.00             Piłka siatkowa                                         Ewa Panek                                                                                        


  6.02.2015 godz.  9.00-10.00              BASEN                                                 Aleksandra Rychlik                                           


  DRUGI TYDZIEŃ

  na basen i lodowisko dzieci przywożą rodzice


  9.02.2015 godz.  9.00-11.00             Zabawy ruchowe                                Danuta Frączyk


  10.02.2015 godz.  11.00 – 13.00       LODOWISKO                                     Mirosława Graczyk


  11.02.2015 godz. 9.00-11.00          Gry stolikowe                                     Beata Śmiałek                                                                                                   


  12.02.2015 godz. 9.00-11.00          Bawimy się angielskim                      Anna Kania                                        


  13.02.2015 godz. 9.00 – 10.00       BASEN                                                Sylwia Janik                                       

   

   

 • Rekreacyjny plac zabaw2015-01-24

  2-3 lutego w godzinach 10.00-18.00 będzie można skorzystać z rekreacyjnego placu zabaw.

  Atrakcje będą dostępne w Hali WOSIR w Wieluniu. Wstęp bezpłatny.

 • Samorząd Uczniowski2014-12-25

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła, ciepła i rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą wiele szczęścia i pomyślności.

  Samorząd Uczniowski

   

 • Harmonogram zajęć 2014-12-09

  W dniach 2 i 5 stycznia 2015 r., wolnych (zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1) odbędą sięw naszej szkole zajęcia opiekuńczo - wychowawcze :

  2 stycznia   godz. 8.00-11.00

  - zabawy ortograficzne -  p. Sylwia Janik

  - czytanie baśni - p. Elżbieta Madeła

  - gry planszowe - p. Beata Śmiałek

  2 stycznia    godz 11.00 - 14.00

  - zabawy plastyczne - p.Mirosława Graczyk

  - gry i zabawy ruchowe - p. Aleksandra Rychlik

  5 stycznia   godz. 8.00-11.00

  - gry in zabawy w języku angielskim-  p. Anna Kania

  - zajęcia plastyczne - p. Danuta Frączyk

  - zajęcia z piłki siatkowej - p. Ewa Panek

  5 stycznia    godz 11.00 - 14.00

  - zabawy plastyczne  - rysowanie na ekaranie - p.Ewa Kasprowska

  - gry planszowe - p. Witold Bil

  - zabawy matematyczne- p. Lidia Piwnicka

                                                                            ZAPRASZAMY

 • Szlachetna paczka2014-11-25

  Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę w ramach akcji "Szlachetna paczka". Dla wybranej przez nas rodziny potrzebujemy min. środków czystości i produktów żywnościowych. Zbieramy też pieniądze, za które kupimy niezbędne rzeczy.  Zbiórkę prowadzimy do 11 grudnia.

   

 • Dyskoteka andrzejkowa2014-11-20

  Samorząd Uczniowski zaprasza na dyskotekę andrzejkową

  27 listopada w godzinach 16:00-18:45. Cena biletu: 1 zł.

 • Konkurs Prawa Dziecka Naszymi Oczami2014-11-20

  Konkurs plastyczny „Prawa Dziecka Naszymi Oczami” zostanie rozstrzygnięty w poniedziałek 24 listopada. Plakaty powinny być wykonane na papierze w formacie nie mniejszym niż A3. Technika wykonania pracy jest dowolna.

 • Łamigłówki matematyczne2014-11-12

  Pomyśl trochę:

  na rozgrzewkę, dla odważnych, mnożenie pod górkę, koszmarne dzielenie,

 • Darowizna na rzecz szkoły2014-10-27

  Dziękujemy wszystkim, którzy przkazali 1% podatku na rzecz naszej szkoły. W tym roku zebralismy 397 zł. Za pozyskane pieniądze zostaną zakupione lektury do biblioteki szkolnej. Nasz profil na FSMM.

 • Nowe oblicze szkoły2014-09-15

  W tym roku bydynek naszej szkoły poddany został termomodernizacji – wartość całego zadania 541 718,00 PLN w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w wysokości 228 680,00 PLN. W sierpniu został zakończony I etap – szkoła została docieplona i zyskała nową elewację. W roku 2015 zostanie przeprowadzony II etap – wymiana kotłów CO i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

  Bardzo nam sie podoba nasza stara-nowa szkoła.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-08-29

  Zapraszamy uczniów i rodziców na uroczystą  inaugurację roku szkolnego 2014/2015 1 września na godzinę 9.00. Msza Święta z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego zostanie odprawiona w kościele w Kurowie o godzinie 8.00.

  Autobus szkolny odjeżdża z Turowa o godzinie 7.20, z Piasków o  7.25, ze Srebrnicy o 7.30. Autobus powrotny  godz. 10.25.

 • Finał konkursu PLUSIK i MINUSIK2014-06-04

  Finał szkolnego konkursu matematycznego "Plusik i Minusik" odbędzie się 13 czerwca o godz. 11.00 w klasie matematycznej.

 • Wieluńska Akademia Siatkówki2014-06-03

  2 czerwca w Gimnazjum nr 2 został podpisany akt inauguracyjny powołania Wieluńskiej Akademii Siatkówki. Do akademii zgłosiło się 8 szkół z powiatu wieluńskiego w tym nasza szkoła. Czytaj wiecej  na naszemiasto.pl i um.wielun.pl

 • Zaproszenie dla Rodziców2014-03-28

  W związku z przeprowadzaniem ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole. Zapraszam Rodziców do wypełnienia ankiety na temat naszej szkoły. zaproszenie w załączeniu.

 • Ekolada 20142014-03-27

  Uczniowie klasy V Julia Kędzierska, Norbert Spychała i Mateusz Marczak wzięli udział w Ekoladzie. w tym roku organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach. 

  Więcej informacji o konkursie...

 • Konkurs matemaryczny KANGUR2014-03-25

  W czwartek 20 marca 2014 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2014.

  Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
  - "Maluch"-klasa  4,
  - "Beniamin"-klasa 5 i 6.

  Trzymamy kciuki za naszych uczniów i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

 • Dzień otwarty2014-03-20

  Zapraszamy jutro na dzień otwarty.

 • Wieluń sprzyja2014-03-17

  Wieluńska karta Rodzin 3+

  Wieluńska Karta Seniora 65+

 • Rekord na naszym profilu facebooka2014-03-09

  Mamy już ponad dwustu fanów na profilu facebooka naszej szkoły.

 • Dzień Otwarty2014-03-03

  DRODZY RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

  Wybór szkoły jest zawsze trudną i odpowiedzialną decyzją, warto zatem odwiedzić ją wspólnie z dzieckiem, zapoznać się z ofertą i zobaczyć panujące w niej warunki.

  PRZYJDŹCIE, ZOBACZCIE, ZDECYDUJCIE!

  JUŻ 21 MARCA W GODZ. 8.00 - 12.00 OTWIERAMY DLA WAS NASZE DRZWI

  • Odwiedźcie szkołę, w której talenty nie pozostają w ukryciu
  • Szkołę, w której uczniowie uzyskują dobre wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
  • Szkołę wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach unijnego projektu Pierwszaki” i „Możemy się różnić musimy mieś równe szanse”, „Radosna szkoła”.
  • Szkołę tętniącą życiem i wciąż nowymi pomysłami.
  • Porozmawiajcie z nauczycielami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania.

  NASZYM PRZYSZŁYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

  Piękną kolorową klasopracownię

  Zabawę w gromadzie zuchowej „WŁÓCZYKIJE”

  Opiekę świetlicową i salę zabaw dla najmłodszych dzieci

  Wyjazdy na wycieczki

  Nowo powstały plac zabaw

  Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów

  ZAPRASZAMY!!!  CZEKAMY NA WAS Z RADOŚCIĄ!!!

 • Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej2014-03-02

  Nasze uczennice Wiktoria Bykowska i Kornelia Urbanek bezkonkurencyjne w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum zajął również nasz absolwent Mateusz Wiktorek.  Czytaj więcej...

 • Rekrutacja na rok szkolny 2014-20152014-02-20

  Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy rekrutacyjnej i koniecznością opracowania zasad rekrutacji, zapisy do oddziałow przedszkolnych i kasy I rozpoczną się 3 marca.

  REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  REKRUTACJA DO KLASY I

   

 • Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych2014-01-21

  W dniu 30 października 2013r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1517/13 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych". Program "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa,  w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.

  Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę Rodziny Wielodzietnej. Wnioski o wydanie Karty są przyjmowane od 1 grudnia 2013r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8.

  Wszelkie informacje, w tym regulamin, wniosek, wykaz instytucji, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl.

  Informacje o powyższym zakresie udzielane są przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej. Pani Izabela Czarnecka-Makyeyeva oraz Pani Marta Kurowska, nr tel. 42-203-48-67 adres e-mail karta@rcpslodz.pl

   

 • Ferie w naszej szkole2014-01-16

 • Matematyka nie musi być nudna2014-01-15

   

  Ucz się z przyjemnością, matematyka nie musi być nudna. Portal dla szóstoklasistów oraz tych uczniów klas młodszych, którzy chcą się dobrze przygotować do SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY.

 • Konkurs Matematyczny2014-01-10

  W dniu dzisiejszym 11 uczniów klas IV-VI przystapiło do I etapu Miedzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA. Na poziomie kazdej klasy uczniowie mieli do rozwiazania 15 zadań. Zadania nie były łatwe.

  Rozwiązania zostały wysłane, czekamy na wyniki i wszystkim życzymy powodzenia w przejściu do II etapu.

  W konkursie brało udział 103 264 uczniów z Polski.

 • Orszak Trzech Króli2014-01-03

  Zachęcamy do uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli, który będzie miał miejsce 6 stycznia w Wieluniu. Wydarzenie rozpocznie się o 14:00 mszą w kościele św. Józefa. Następnie orszak ulicami miasta przejdzie do budynku hali sportowej przy ul. Częstochowskiej. Więcej o wydarzeniu na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej.

 • Jarmark Bożonarodzeniowy2013-12-23

  Nasze artystki z kalsy IV na Wieluńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.

  O jarmarku czytaj na stonie Gminy Wieluń. i na stronie Radia Ziemi Wieluńsiej.

 • Gminny Konkurs Plastyczny2013-12-15

  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych gminy Wieluń

  do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym

  „Dziecko w ruchu drogowym”

 • Szlachetna Paczka2013-12-07

  Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się z nami do akcji „Szlachetna Paczka”. W ciągu zaledwie tygodnia udało nam się zebrać ponad 1000 złotych. Kwota ta pozwoliła na zaspokojenie wszystkich potrzeb rodziny. Więcej na http://sp-kurow.pl/wydarzenia/113

 • Góra grosza2013-12-01

  Samorząd Uczniowski przypomina o akcji "Góra grosza". Monety zbierane są codziennie. Więcej na http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=8

 • Szlachetna paczka2013-12-01

  Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów i rodziców do wzięcia udziału w akcji  "Szlachetna paczka". Potrzeby rodziny, której chcemy pomóc w załączniku powyżej.

 • Podziękowania dla darczyńców2013-11-22

  Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za przekazanie 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 2012 rok na rozwój naszej szkoły. Dziękujemy Fundacji Studenckiej "Młodzi-Młodym" za rozliczanie tej darowizny. Szkoda tylko, że tak niewielu rodziców przychyliło się do naszej prośby. W tym roku uzyskaliśmy 287 zł, za te pieniądze zostały zakupione pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki. Dziękujemy.

  Uczniowie z pomocami na zajęciach matematyki.

 • Wyróżnienia dla naszych uczniów2013-10-26

  Sukces naszych uczniów w projekcie artystyczno - ekologicznym  Łódzkiego Domu Kultury Kolorowa Lokomotywa. Uczeń klasy V Norbert Spychała otrzymał wyróżnienia w konkursie sztuki ludowej i rękodzieła „Sztuka bliska naturze” oraz w konkursie plastycznym „Przyroda wokół nas”. Wyróżnienie otrzymał również nasz tegoroczny absolwent Mateusz Wiktorek w konkursie fotograficznym „Natura oczami dziecka”.

  Wyróżnionym uczniom gratulujemy, jest nam szczególnie miło gdyż chłopcy byli jedynymi nagrodzonymi z Wielunia.

 • Ustawa sześciolatkowa2013-10-25

  11 października Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r., zwaną ustawą sześciolatkową.
  W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań dotyczących edukacji najmłodszych,  Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas przesyła list zawierający informacje dotyczące ww. przepisów oraz apel o właściwe przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków wychowania i opieki.

 • Pochodzenie nazw miejscowości2013-10-22

  Ciekawe informacje o Ziemi Wieluńskiej.

 • Nagroda Burmistrza Wielunia2013-10-18

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Wielunia Janusz Antczak  w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Radowskiego wręczył nagrody dyrektorom szkół oraz  nauczycielom. W gronie wyróżnionych  znalazła się nasza Pani Dyrektor Lidia Piwnicka. Gratulujemy!

  Więcej na  http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2035542,dyrektorzy-i-nauczyciele-z-gminy-wielun-odebrali-nagrody,7038670,id,t,zid.html#galeria

 • Złoty Medal za Długoletnią Słuzbę2013-10-18

  Z przyjemnością informujemy, że pani Lidia Bałon otrzymała  złoty Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenia te są przyznawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

  Więcej na http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2035178,nauczycielskie-odznaczenia-w-sieradzu-przyznane-pracownikom,7035758,id,t,zid.html#galeria.

 • Dzień Edukacji Narodowej2013-10-13

  W tym szczególnym dniu, Dniu Edukacji Narodowej, chcielibyśmy złożyć wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły najszczersze życzenia. W imieniu całej społeczności uczniowskiej życzymy samych pogodnych dni, cierpliwości, wytrwałości, radości i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz z Nas - uczniów ! Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształcenia naszych charakterów, potrzebne są nam wzorce i Wy Drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami. Chcielibyśmy również podziękować Wam za trud , serce oraz wkład wniesiony w naszą edukację i wychowanie .

                                                                                                                                                                                                                       Samorząd Uczniowski

 • EKOPHONE- TWÓJ TELEFON MÓWI ZA CIEBIE2013-09-27

   

  Zbieramy zużyte, stare telefony komórkowe bez baterii.  Stan techniczny nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. Punkt zbiórki znajduje się przy sklepiku szkolnym.

  Zadbajmy o nasze środowisko!                           Samorząd Uczniowski

 • DYSKOTEKA SZKOLNA2013-09-26

   

      Zapraszamy na dyskotekę  z okazji Dnia Chłopaka  

  PONIEDZIAŁEK 30.09.13  16:00-18:45 CENA BILETU: 1 zł

  Samorząd Uczniowski

 • Serwis pomocny dzieciom2013-09-11

  POLECAMY PORTAL o nazwie PISUPISU.pl. Na jego łamach najmłodsze dzieci mogą śmiało podjąć się nauki literek i pisania na klawiaturze. Starsze - usprawnić pisanie korzystając z przygotowanych w tym celu zabaw. A dużym proponujemy sprawdzić szybkość, z jaką piszą przy użyciu klawiatury.
  Klawiatura na  stronie nie jest wyłączną atrakcją! Znajdziecie tam także oryginalne bajki i zabawy słowne pomagające w nauce czytania, trudne słownictwo oraz ortograficzne wyjątki, które trzeba zapamiętać.

   

 • Fredrowanie2013-09-03

  „Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

  Serdecznie zachęcamy do udziału w czytaniu dzieł Aleksandra Fredry! Zapraszamy do włączenia się do tegorocznej odsłony akcji „Narodowe Czytanie” i przybycia do naszej szkoły 6 września o godzine 10. 

   

 • 95 - lat OSP w Kurowie2013-07-01

  30 czrwca 2013 r. odbyły się obchody jubileuszu 95-lecia OSP w Kurowie połączone z zakończeniem projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej oraz z Urzędu Miasta Wielunia "Odnowa centrum miejscowości Kurów". Nasi uczniowie uświetnili uroczystość występami artystycznymi oraz wzięli udział w konkursie plastycznym  "Strażak dniem i nocą zawsze przyjdzie nam z pomocą".

  Galeria zdjęć na stornie Radia ZW.

 • Prymus naszej szkoły2013-06-26

  26 czerwca odbyło sie spotkanie Burmistrza Wielunia z prymusami szkól Gminy Wieluń. Z naszej szkoły w spotkaniu udział wzięła Nicola Szczukiecka tegoroczna absolwentka. Nicola na swoim świadectwie ukończenia szkoły uzyskła średnią ocen 5,77 i 38 pkt na sprawdzianie kompetencji. Nicola otrzymała dyplom gratulacyjny i nagrodę książkową. My również gratulujemy.

 • Zaśpiewajcie na cześć Pana2013-06-15

  10 czerwca nasze przedszkolaki wystąpiły na scenie w Wieluniu razem z "Arką Noego". Była to nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii przedszkoli na  Przeglądzie Piosenek zespołu ARKA NOEGO pod hasłem: ”Zaśpiewajcie na cześć Pana” w ramach Dni Wiary Na Ziemi Wieluńskiej.

  Zdjęcia i Film ze wspólnego występu z Arką Noego.

 • Bezpieczne wakacje2013-06-12

  W związku ze zbliżającymi się wakacjami, w celu rozszerzenia i wsparcia działań profilaktycznych dotyczących bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu zostały zamieszczone materiały profilaktyczne dotyczące powyższgo zagadnienia.

  Nie zapominajmy o tym, aby:

  nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu – najczęściej toną osoby pijane;
  nie kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
  nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
  po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz twarzy;
  nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;
  nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
  nie skakać do wody z dużej wysokości – takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;
  dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;
  podczas skurczu mięśni nie wpadać w panikę. Kiedy coś takiego nam się przydarzy starajmy się wezwać pomoc, jeśli jest ktoś w pobliżu. Jeśli nie ma nikogo takiego, należy położyć się na plecach, spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie wyprostować nogę w kolanie i starać się dopłynąć powoli do brzegu.

  Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad możemy sprawić aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.

 • Reaguj masz prawo2013-06-10

  27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO.  Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

  Więcej o kampanii na: www.jakreagowac.pl

 • Grunt to bezpieczeństwo...2013-06-06

  Jaki jest stan bezpieczeństwa Polski? Jakie zmiany możemy prognozowaćw perspektywie 20 lat? Jakie wynikają stratrgiczne kierunki kształtowania bezpieczeństwa Polski? Jak powinnismy się do tego przygotować? Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała ona na podstawie wyników prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), który był pierwszym tego typu przeglądem zrealizowanym w Polsce.

 • Podręczniki2013-06-04

  W zakładce podręczniki na 2013-2014 znajdziecie Państwo wykaz podręczników dla każdej klasy, które będą obowiązywały w naszej szkole w roku 2013/2014.

 • Zuchy zwiedziły Ziemę Kaliską2013-05-19

  16 maja odbyła się sesja terenowa Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu, na którą zaproszono zuchy ze Szkoły Podstawowej w Kurowie. Młodzi radni i zuchy cały dzień spędzili na poznawaniu walorów Ziemi Kaliskiej.  galeria zdjęć

 • Turniej Bezpieczeństa Ruchu Drogowego2013-04-19

   Dzisiaj  w Turnieju Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego wśród blisko stu uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu wieluńskiego znaleźli się i nasi uczniowie: Kuba Nagły, Amadeusz Urbanek i Mateusz Wiktorek. Jak co roku uczestnicy turnieju rozwiązywali test i prezentowali  rowerowe umiejętności, niestety w tym roku w deszczu. Myślę, że to właśnie deszcz przeszkodził naszym dzielnym chłopcom w zdobyciu miejsca medalowego,          Galeria zdjęć

 • EKOLADA 20132013-04-19

  26 kwietnia w naszej szkole spotykają sie uczniowie wszystkich szkół podstawowych Gminy Wieluń w ramach Gminnego Konkursu Ekologicznego Po raz pierwszy w konkursie ekologicznym EKOLADA uczniowie spotkali się w roku 2004, gospodarzem imprezy nasza szkoła, apomysłodawcą imprezy p. Elżbieta Madeła. Zaproszone do udziału zostały zaledwie 4 szkoły, te w których działały szkolne koła LOP. Dziś dawni uczestnicy są już studentami, a historia zatoczyła koło i EKOLADA ponownie wróciła do naszej szkoły, już jako Gminny Konkurs Ekologiczny. Dziś jest to impreza, w której biorą udział wszystkie szkoły naszej gminy. Co roku uczniowie spotykaja się w innej placówce. Organizatorzy przygotowują zadania z zakresu ważnych problemów ekologicznych. W tym roku uczniowie będą zmagać się z zagadnieniami dotyczącymi zdrowego odżywiania, a hasło przewodnie brzmi „Dużo wiem i zdrowo jem”. Każdy uczestnik trzyosobowej reprezentacji szkoły musi rozwiązać test, a później czekają go jeszcze zadania grupowe Konkurs został objęty patronatem przez Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka. Tegoroczny konkurs Ekolada jest elementem realizowanego przez naszą szkołę Programu Edukacji Zdrowotnej „Żyj mądrze – zdrowo i sportowo”.

 • Sukces matematyczno-przyrodniczy2013-04-18

  Drużyna z naszej szkoły w składzie: Nikola Szczukiecka, Mateusz Wiktorek, Artur Rachubik zakwalifikowali się do finału VI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego "PRYZMAT 2013"  Gratulujemy .

  Lista zakwalifikowanych szkół.

 • Sprawdzian kompetencji 20132013-04-04

  Dziś 22 uczniów naszej szkoły napisało swój pierwszy egzamin. Na wyniki trzeba będzie poczakać do 27 maja. Sądząc po minach i relacjach uczniów sprawdzian nie należał do najłatwiejszych. Wielu uczniom zabrakło czasu. W załączeniu dzisiejszy sprawdzian, teraz na spokojnie można usiąść i ocenić swoją pracę.

  Wszystkim życzę 40 punktów w maju.

  - Lidia Piwnicka

 • Sprawdzian Szóstoklasisty2013-04-02

 • Palma Wielkanocna2013-03-26

  20 marca 2013 r. w Wieluńskim Domu Kultury podsumowano V. edycję konkursu plastycznego związanego z tradycjami obchodów Świąt Wielkanocnych. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły palmy wykonane przez Wiktorię Kędzię z klasy V, Zuzannę Szczukiecką z klasy III, Darię Kubis i Emilię Cegiełkę z klasy II. Nasze palmy chociaż bardzo piękne nagród nie otrzymały. Dziewczynkom dziękujemy za udział w konkursie.

  Palmy Wielkanocne można oglądać w sali widowiskowej WDK do środy 27 marca 2013 r. w dni powszednie w godzinach pracy placówki.

 • II miejsce w Powiatowym Turnieju2013-03-22

  Mateusz Wiktorek uczeń klasy VI zajął drugie miejsce w Powiatowym Turnieju Pożarniczym ”Młodzież zapobiega pożarom”. Tylko jednego punktu zabrakło do zwycięstwa. Opiekunce p. Ewie Panek i Mateuszowi serdecznie gratyulujemy. Galeria zdjęć z turnieju na stronie Radia ZW

 • PRÓBA ZESPOŁU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO2013-03-22

  PONIEDZIAŁEK 14:15    Zapraszam    Iwona Kania

 • Maraton Szóstoklasisty2013-03-20

  Już po raz drugi odbył sie "Maraton Śzóstoklasisty". Organizatorem była nasza zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa w Masłowicach. Naszą szkołę reprezentowali Nicola Szczukiecka, Wiktoria Porażka i Mateusz Wiktorek. z wychowawczynią p. Ewą Panek. Nie udało nam sie jednak zdobyć medalowego miejsca. Powalczymy za rok. Maraton zorganizowała nasza zaprzyjaźniona szkoła w Masłowicach.

 • Dzień otwarty w szkole2013-03-18

  DRODZY RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

  Wybór szkoły jest zawsze trudną i odpowiedzialną decyzją, warto zatem odwiedzić ją wspólnie z dzieckiem, zapoznać się z ofertą i zobaczyć panujące w niej warunki.

  PRZYJDŹCIE, ZOBACZCIE, ZDECYDUJCIE!

  JUŻ 21 MARCA W GODZ. 8.00 - 12.00 OTWIERAMY DLA WAS NASZE DRZWI

  • Odwiedźcie szkołę, w której talenty nie pozostają w ukryciu
  • Szkołę, w której uczniowie uzyskują dobre wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
  • Szkołę wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach unijnego projektu Pierwszaki” i „Możemy się różnić musimy mieś równe szanse”, „Radosna szkoła”.
  • Szkołę tętniącą życiem i wciąż nowymi pomysłami.
  • Porozmawiajcie z nauczycielami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania.

  NASZYM PRZYSZŁYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

  Piękną kolorową klasopracownię

  Zabawę w gromadzie zuchowej „WŁÓCZYKIJE”

  Opiekę świetlicową i salę zabaw dla najmłodszych dzieci

  Wyjazdy na wycieczki

  Nowo powstały plac zabaw

  Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów

  ZAPRASZAMY!!!  CZEKAMY NA WAS Z RADOŚCIĄ!!!

 • Sukces Eryka2013-03-12

  Nasz uczeń Eryk Borń, reprezentujący Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu zajął 2 miejsce w kategorii  SOLO 6-9 lat w Wieluńskim Dance. Więcej o Wieluńskim Dance.

 • Mam kota na punkcie mleka2013-03-07

    

    Nasza szkoła przystąpiła do programu "Mam kota na punkcie mleka". Patronat honorowy nad kampanią objęło Misnisterstow Edukacji Narodowej.

      Więcej o programie na stronie www.mamkotanapunkciemleka.pl.


   

 • CZYTAJ O NAS2013-02-26

  http://www.tugazeta.pl/1,tutaj-talenty-nie-pozostaja-w-ukryciu,8035.html

 • ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2013-02-19

  Zapraszam na próbę 19.02. godz.11:00, 20.02. godz.13:30           Iwona Kania

 • FERIE ZIMOWE2013-02-05

  Atrakcje na ferie przygotowane przez Gminę Wieluń.

  http://www.um.wielun.pl/index.php/dzieci-i-mlodziez/344-ferie-zimowe-w-wieluniu

 • II Rodzinny Turniej klas I-III2013-02-05

  O zmaganiach naszych uczniów i ich rodziców czytaj na portalu Gminy Wieluń.

  http://www.um.wielun.pl/index.php/dzieci-i-mlodziez/343-rodzinna-rywalizacja-w-atmosferze-olimpiady

 • ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2012-12-13

  Zapraszam na próbę 17 grudnia (poniedziałek)o godz. 14:15 Iwona Kania
 • I TY ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM2012-12-07

  Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje

  wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom

  za udział w zbiórce prezentów dla dzieci z Domu Dziecka.

  Dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałą współpracę!!!

 • ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2012-12-04

  Zapraszam na próbę 6 grudnia (czwartek)o godz. 14:20 Iwona Kania
 • I TY ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM2012-12-03

   

  w dniach 4-7 grudnia Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę słodyczy i przyborów szkolnych  dla dzieci z Domu Dziecka

 • 112- tu szukaj pomocy2012-11-26

  Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kurowie zapraszają na I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "112- tu szukaj pomocy" pod patronatem Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka Konkurs odbędzie sie w dniu 01.12.2012 w hali WOSiR w WIELUNIU ul.Częstochowska 35 Początek godzina 10:00
 • Góra Grosza2012-11-25

  Po raz kolejny bierzemy udział w zbiórce „Góry Grosza” zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka. Jeszcze jednym bardzo ważnym celem było uświadomienie naszym uczniom, że każda drobna moneta może pomóc ich potrzebującemu koledze lub koleżance. Monety zbierane są codziennie przez uczennice z Samorządu Uczniowskiego.
 • ZESPÓŁ WOKALNO - INSTRUMENTALNY2012-11-05

  serdecznie zapraszam na próbę w dn. 8.11.2012 [czwartek] o godz. 14.20 Iwona Kania
 • Zespół wokalno-instrumentalny.2012-09-19

  zapraszam na próbę w środę 26. 09. o godz. 14.30. Koncert zespołu w Wieluńskim Domu Kultury odbędzie się 27. 09. o godz. 11.00 – odjazd busem spod szkoły ok. godz. 10.15
 • Narodowe czytanie Pana Tadeusza2012-09-01

  W dwusetną rocznicę wydarzeń opisanych w dziele Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, zainaugurowana została ogólnopolska akcja „Narodowe czytanie Pana Tadeusza”. W tym samym momencie, w wielu miastach w Polsce, rozpocznie się czytanie polskiej epopei narodowej. Jest to ogólnopolska akcja organizowana pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

   

  Koordynatorem akcji w Wieluniu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, która zaprasza wszystkich wielunian 8 września, na wspólne odświętne czytanie mickiewiczowskiej epopei.

  Deklamacje poematu w wykonaniu polityków, duchownych, dziennikarzy, bibliotekarzy oraz aktorów Koła Teatralnego działającego przy MiGBP w Wieluniu, przeplatane będą pytaniami sprawdzającymi znajomość treści Pana Tadeusza.

  Od godz. 15.00 akcja wspólnego czytania rozpocznie się równolegle w 12 szkołach w Gminie Wieluń. Następnie delegacje z tych placówek spotkają się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie będzie miał miejsce finał akcji.

  O godzinie 17:00 epilog epopei odczyta Burmistrz Wielunia Janusz Antczak. W trakcie spotkania koncert na skrzypcach wykona wielunianka Eryka Suchan. Przedsięwzięcie uatrakcyjnią scenki z poematu w wykonaniu aktorów Koła Teatralnego działającego przy MiGBP w Wieluniu.

   

  Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej akcji,

  do naszej szkoły 8 września na godz. 15.00.

  - zaczynamy polonezem w wykonaniu uczniów:

  - zapoznanie z życiem i twórczością A. Mickiewicza

  - krótki wstęp, wprowadzenie uczestników w przebieg wydarzeń „Pana Tadeusza”

  - czytanie fragmentów przez lektorów (uczniowie, absolwenci, nauczyciele, rodzice)

  - w tle prezentacja multimedialna z ilustracji, z filmu „Pan Tadeusz”

  - konkurs na najlepszy strój z epoki – wyłonienie delegacji do biblioteki

  - kończymy arią sopranistki p. Iwony Kani (absolwentki naszej szkoły)

   

   

 • BIAŁO-CZERWONY DZIEŃ SPORTU2012-06-26

  28 CZERWCA rozpoczynamy o godzinie 9:00. W programie:

  - zawody młodszych klas,

  - wyścigi szeregów reprezentacje klas IV,V,VI

  - dwa ognie (rozgrywki pomiędzy klasami),

  - rozgrywki w piłkę nożną chłopców,

  - rozgrywki w piłkę siatkową.

  - spotkanie z Mariuszem Wlazłym

  Zakończenie- godzina 13:15.

   

   

 • Szkoła na Bursztynowym Szlaku2012-04-26

  08.05.2012 w nazej szkole odbyło sie podsumowanie programu „Szkoła na Bursztynowym Szlaku".

  Program „Bursztynowego Dnia”:

  09:00- Przedstawienie działań podjętych w ramach realizacji ogólnopolskiego programu

  „Szkoła na Bursztynowym Szlaku”

  09:10- Spotkanie „bursztynową” piosenką i wierszem

  09:40- Warsztaty plastyczne

  11:00- Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Wielunia

  Janusza Antczaka „Europejskie Święto Bursztynu w Wieluniu”

  11:30- Czytanie legend związanych z powstaniem bursztynu przez zaprozonych gości

  11:50- Incenizacja legendy o powstaniu bursztynu.

  12:15- Bursztynowy konkurs wiedzy.

 • Wyniki gminnego konkursu plastycznego2012-04-24

  W dniu 24 kwietnia jury w składzie p. Bogusław Abramek i p. Magdalena Kopańska wyłoniło zwycięzców w Gminnym Konkursie Plastycznym pod patronatem Burmistrza Wielunia „Europejskie Święto Bursztynu”.

  Zwycięzcami  w kategorii szkół podstawowych zostali:

  1. Michał Tomczyk Szkoła Podstawowa w Rudzie

  2. Ilona Marzec Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu

  3. Monika Zwiech Szkoła Podstawowa w Kurowie

  W kategorii gimnazjów:

  1. Kinga Lewandowska Gimnazjum nr 2 w Wieluniu

  2. Kacper Kaczmarek Gimnazjum nr 1 w Wieluniu

  3. Maciej Łyskawa Gimnazjum nr 2 w Wieluniu

  Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy.

 • Obietnica zuchów2012-02-17

  Gromada zuchowa wraz z drużynowymi zaprasza na obietnicę zuchową.

  Uroczystość odbędzie sie w naszej szkole 27 lutego oo godz. 17.00. Zuchy wraz z opiekunami bardzo serdecznie dziekują wszystkim, dzięki którym można było zakupić mundury zuchowe.

  Sponsorami naszych mundurów są:

  - Rada Rodziców

  - Rada Sołecka w Kurowie

  - OSP w Kurowie

  - Pan Mariusz Kaczmarek

  - Panu Sławomir Kaftan

  - ks. proboszcz Witold Bil

  - Rejonowy Bank Spóldzielczy w Lututowie

  - PKS Wieluń

  Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.


   

 • Szkoła w Kurowie odkrywa talenty2011-12-30

  Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie znalazła się na utworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej liście „Szkół odkrywców talentów”. Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez MEN Rokiem Odkrywania Talentów dlatego na tej liście mogła znaleźć się tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwijaniu jego talentów. http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-szkola-odkrywcow-talentow. W zgłoszeniu wysłanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele szkoły opisali szeroką gamę dodatkowych zajęć. Wśród nich znajdują się koła językowe, plastyczne, muzyczne i aktorskie oraz zajęcia sportowe. Te ostanie zaowocowały między innymi pierwszym miejscem w Turnieju PGE Kinder Cup „Siatkówka z Gwiazdą”. MEN, oceniając zgłoszenia szkół brało MEN pod uwagę właśnie organizację zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, warsztatów, zawodów sportowych oraz osiągnięcia uczniów. W województwie łódzkim Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało taki tytuł 54 szkołom. W powiecie wieluńskim jedynie dwa.

 • Rusza nasza strona WWW2010-12-28

  Od stycznia 2012 roku uruchomiliśmy naszą stronę internetową

Galeria

Wydarzenia