Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Regulamin i WYNIKI Plusik i Minusik

        WYNIKI KONKURSU "Plusik i Minusik" 2017/2018

październik, listopad, grudzień, styczeń, luty,marzec, kwiecień, maj

klasa IV

1. Szymon Cegiełka 9pkt + 9 pkt + 9pkt + 9 pkt + 9pkt +9pkt + 9 pkt + 9 pkt = 72 pkt + 15 pkt = 87 pkt

klasa V

1. Filip Urbanek 9pkt + 9 pkt + 9pkt + 9 pkt+ 9pkt + 9pkt + 9 pkt + 9 pkt = 72 pkt + 15 pkt = 87 pkt

2. Przemysław Wypchło - 1 pkt + 0 pkt + 0 pkt +0pkt + 0 pkt + 0 pkt

3. Martyna Ptak 0 pkt + 6 pkt + 0 pkt + 0 pkt + 0pkt + 0 pkt + 0 pkt 

klasa VI

1. Kinga Kołaczek - 8 pkt + 8 pkt + 0 pkt + 5 pkt + 9pkt + 9 pkt + 9 pkt + 9 pkt = 57 pkt + 15 pkt = 72 pkt

2. Julia Sobota - 9 pkt + 9 pkt + 0 pkt + 9 pkt+ 9pkt + 9pkt + 9 pkt + 9 pkt = 63 pkt + 14 pkt = 77 pkt

klasa VII

1. Daria Kubis - 9 pkt + 6 pkt + 0 pkt + 9 pkt + 0pkt + 0 pkt + 6 pkt + 0 pkt = 30 pkt + 8 pkt = 38 pkt

2. Amelia Szydło- 9 pkt + 6 pkt + 0 pkt + 9pkt + 0pkt +9 pkt + 6 pkt 0 pkt = 39 pkt

3. Emilia Cegiełka 9 pkt + 9 pkt + 9 pkt + 9 pkt + 9pkt  +9 pkt + 9 pkt + 9 pkt = 72 pkt + 9 pkt = 81 pkt

                Regulamin szkolnego konkursu matematycznego

                                     „PLUSIK I MINUSIK”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej Kurowie. Konkurs prowadzi nauczyciel matematyki Lidia Piwnicka.
 2. Konkurs odbywał się będzie w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej Kurowie.
 4. Cele konkursu:
 •  popularyzowanie wiedzy matematycznej
 •  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów,
 • doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów
 • wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
 1. Na stronie internetowej naszej szkoły do 5 dnia miesiąca – począwszy od października 2017 do maja 2018 - umieszczane będą po 3 zadania dla każdej klasy.
 2. Rozwiązane zadania należy oddać nauczycielowi matematyki do końca miesiąca, w którym te zadania zostały opublikowane
 3. Każde zadanie będzie punktowane od 3 do 0 punktów (3 punkty całkowicie poprawne rozwiązanie, 2 punkty rozwiązanie zawierające błąd arytmetyczny przy poprawnym rozumowaniu 1 punkt zadanie rozwiązane częściowo 0 punktów błędne rozwiązanie)
 4. Punkty będą sumowane dla każdego uczestnika.
 5. W czerwcu uczniowie biorący udział w konkursie przystąpią do finału szkolnego.
 6. W finale szkolnym każdy będzie miał do rozwiązania pięć zadań. Uczniowie dostaną zadania dostosowane do klasy, którą reprezentują.
 7. Punkty uzyskane w finale zostaną zsumowane z wcześniej uzyskanymi punktami.
 8. Uczeń, który otrzyma najwięcej punktów uzyska tytuł „Super Matematyk - 2018 Szkoły Podstawowej w Kurowie”
 9. Wszyscy uczniowie biorący rgularnie udział w konkursie otrzymają dyplomy, uczniowie którzy nazbierają conajmniej 30 punktów otrzymają cząstkową ocenę celującą z matematyki.
 10. Zwycięzca otrzyma Puchar - „Super Matematyk – 2018 Szkoły Podstawowej w Kurowie” , dyplom i nagrodę książkową

  LAUREACI LAT POPRZEDNICH