Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Regulamin i WYNIKI Plusik i Minusik

        WYNIKI KONKURSU "Plusik i Minusik" 2016/2017

październik, listopad, grudzień, styczeń, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ

klasa IV

1. Filip Urbanek - 9 pkt + 9 pkt + 7 pkt + 9 pkt + 9 pkt + 9 pkt + 9pkt + 9kt + 1 pkt= 71 pkt + 15 pkt = 86 pkt

2. Wiktoria Pagacz - 0 pkt + 4 pkt + 0 pkt + 0 pkt + 0 pkt + 0 pkt+ 0 pkt + 0 pkt = 4 pkt

3. Gabriel Wójcik 0 pkt + 9 pkt + 9 pkt + 9 pkt+ 9 pkt + 3 pkt + 0 pkt + 0 pkt = 39 pkt

klasa V

1. Kinga Kolaczek - 3 pkt + 8 pkt + 7 pkt + 7 pkt + 9 pkt + 7 pkt + 6 pkt + 9 pkt = 56 pkt + 10 pkt = 66 pkt

2. Julia Sobota - 9 pkt + 8 pkt + 7 pkt + 4 pkt + 7 pkt + 6 pkt + 9 pkt + 8 pkt = 58 pkt + 5 pkt = 63 pkt

klasa VI

1. Emilia Cegiełka - 9 pkt + 9 pkt + 7 pkt + 9 pkt + 9 pkt + 9 pkt + 9 pkt + 9 pkt + 1pkt = 71pkt + 15 pkt = 86 pkt

2. Amlia Szydło - 0 pkt + 9 pkt +7 pkt  + 9 pkt +0 pkt + 0 pkt + 0 pkt + 0pkt + 0 pkt = 25 pkt

3. Daria Kubis - 0 pkt + 9 pkt + 7 pkt + 9 pkt+ 0pkt + 5 pkt + 0 pkt + 6 pkt + 1 pkt = 37 pkt + 15 pkt = 52 pkt

                Regulamin szkolnego konkursu matematycznego

                                     „PLUSIK I MINUSIK”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej Kurowie. Konkurs prowadzi nauczyciel matematyki.
 2. Konkurs odbywał się będzie w roku szkolnym 2016/2017.
 3. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej Kurowie.
 4. Cele konkursu:
 •  popularyzowanie wiedzy matematycznej
 •  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów,
 • doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów
 • wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
 1. Na stronie internetowej naszej szkoły do 5 dnia miesiąca – począwszy od października 2016 do maja 2017 - umieszczane będą po 3 zadania dla każdej klasy.
 2. Rozwiązane zadania należy oddać nauczycielowi matematyki do końca miesiąca, w którym te zadania zostały opublikowane
 3. Każde zadanie będzie punktowane od 3 do 0 punktów (3 punkty całkowicie poprawne rozwiązanie, 2 punkty rozwiązanie zawierające błąd arytmetyczny przy poprawnym rozumowaniu 1 punkt zadanie rozwiązane częściowo 0 punktów błędne rozwiązanie)
 4. Punkty będą sumowane dla każdego uczestnika.
 5. W czerwcu uczniowie biorący udział w konkursie przystąpią do finału szkolnego.
 6. W finale szkolnym każdy będzie miał do rozwiązania pięć zadań. Uczniowie dostaną zadania dostosowane do klasy, którą reprezentują.
 7. Punkty uzyskane w finale zostaną zsumowane z wcześniej uzyskanymi punktami.
 8. Uczeń, który otrzyma najwięcej punktów uzyska tytuł „Super Matematyk - 2017 Szkoły Podstawowej w Kurowie”
 9. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy, uczniowie którzy nazbierają conajmniej 30 punktów otrzymają cząstkową ocenę celującą z matematyki.
 10. Zwycięzca otrzyma Puchar - „Super Matematyk – 2017 Szkoły Podstawowej w Kurowie” , dyplom i nagrodę książkową

  LAUREACI LAT POPRZEDNICH

 

Galeria

Wydarzenia