Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Nasze uczennice zajęły dwa najlepsze miejsca w Wiktoria w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wiktoria Bykowska zajęła miejsce pierwsze, a Kornelia Urbanek miejsce drugie. Wydarzenie organizowane jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieluniu. Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą,  poznawanie tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej,  Gatulujemy i życzymy Wiktorii powodzenia w kolejnym etapie.

Wszystkie osiągnięcia