Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Konkurs plastyczny

Natalia Pietrzak zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym "Szlakami pielgrzymek Jana Pawła II" . W gronie wyróżnionych znaleźli się: Milena Małolepsza, Julita Janas i Mateusz Marczak.

Wszystkie osiągnięcia