Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

V Maraton Szóstoklasisty

Trójka naszych szóstoklasistów miała okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz rywalizować z uczniami ze szkół podstawowych z całej gminy. Natalia Pietrzak, Kacper Chudy i Milena Małolepsza wzięli udział w Maratonie Szóstoklasisty, który został zorganizowany przez szkołę w Masłowicach. Trzyosobowe drużyny zmierzyły się min. z dyktandem, zadaniami matematycznymi oraz zadaniem z języka angielskiego. Nasi uczniowie zajęli IV miejsce.

Wszystkie osiągnięcia