Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

A jednak warto...

Projekt  ,, A jednak warto..." realizowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015.  Był jednym z zadań wynikających ze  Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów, który wprowadziliśmy jako Szkoła Odkrywców Talentów. W jego ramach gościliśmy naszych absolwentów prezentujących własne osiągnięcia oraz wykonywany przez siebie zawód.

Głównymi założeniami i celami projektu były:

  • motywacja uczniów do spełnienia swoich marzeń,
  • kształtowanie postawy odważnego, młodego człowieka, który nie boi się stawianych przed nim wyzwań,
  • rozbudzenie zainteresowania różnymi dziedzinami życia, wzrost świadomości uczniów w obszarach: skutecznych metod uczenia się, potrzeby bycia przedsiębiorczym, kreatywnego poszukiwania własnej drogi życiowej,
  • pokazanie uczniom drogi jaka trzeba przebyć aby osiągnąć sukces zawodowy,
  • aktywne uczestnictwo uczniów w spotkaniach z interesującymi ludźmi.