Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Lepsza Szkoła

Nasza szkoła już kolejny rok uczesniczy w projekcie Lepsza Szkoła. Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów z matematyki i języka polskiego, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.