Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Po starą księgę sięgam...

W roku szkolnym 2015/2016 jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa było rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Cel ten był również priorytetem ujętym w planie pracy szkoły. Wszystkie realizujące go działania odbywały się pod wspólnym hasłem "Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem".