Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Warsztaty w muzeum

Dzięki warsztatom zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej nasi uczniowie nauczyli się jak wykonać tradycyjne ozdoby choinkowe. Usłyszeli również o zwyczajach bożonarodzeniowych znanych niegdyś na terenie ziemi wieluńskiej oraz obejrzeli film o dawnych tradycjach wigilijnych. Wśród atrakcji znalazło się również zwiedzanie wystawy czasowej „Idą święta... Inspiracje kutnowskich i wieluńskich rzeźbiarzy”.