Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Zawody- to jest to

Uczniowie klasy trzeciej chętnie uczestniczą w zawodach organizowanych na lekcjach wychowania fizycznego. Takie ćwiczenia oczywiście zapewniają dobrą formę jednak mają jeszcze jedną ważną zaletę. Poza tym, że zachęcają do aktywności fizycznej uczą zasad fair play. Niech zwycięży najlepszy!