Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W drugim tygodniu września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydatki prezentowały swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie klas IV-VI. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Przewodniczącą została Karolina Stępień, a zastępcą Julia Kędzierska.