Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Lekcja muzyki w Ożarowie

Najmłodsi uczniowie odwiedzili Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Celem kolejnej wycieczki była auducja muzyczna, przygotowana prez artystów z Filharmonii Częstochowskiej.Zajęcia są doskonałą formą edukacji mającą na celu budzenie wrażliwości muzycznej i otwarcie na muzykę poważną. Dzieci zapoznały się z instrumentami, ich budową, dźwiękami i terminami muzycznymi.