Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Apel ekologiczny

W tym roku Światowy Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem „Palący Temat – Niska Emisja!” Uczniowie klasy szóstej postanowili przybliżyć ten temat młodszym kolegom, przygotowując krótki apel. Chcieli w ten sposób uzmysłowić innym, że to co spalamy w domowych piecach ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Niska emisja to przede wszystkim trujące i rakotwórcze zanieczyszczenia, emitowane przez kominy o małej wysokości. Rozprzestrzeniają się one w najbliższej okolicy. Celem apelu było przede wszystkim przekonanie innych, że nie możemy spalać w naszych piecach śmieci i węgla niskiej jakości. Na koniec uczennice klasy V i IV zaprezentowały swoje pomysłowe kreacje w pokazie mody ekologicznej. Dziewczęta, które prezentowały samodzielnie wykonane stroje nagrodzone zostały wielkimi brawami.