Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Zakończenie roku szkolnego 2015-2016

Rok szkolny 2015-2016 dobiegł końca. Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy doczekaliśmy się zasłużonego wypoczynku. Na uroczystym zakończeniu w obecności wszystkich nauczycieli,uczniów i ich rodziców zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Były też dyplomy i upominki za frekwencję, udział w konkursach przedmiotowych, oszczędzanie w SKO i te dla najlepszych czytelników. Mamy nadzieję, że nadchodzące dwa miesiące będą czasem dobrego i bezpiecznego odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!