Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Szlachetna Paczka

W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły (czynny udział ubrały dzieci z klasy szóstej i piątej oraz chętni uczniowie z klasy czwartej), nauczyciele i społeczność lokalna. Od 21 listopada do 7 grudnia uczniowie gromadzili produkty dla rodziny, którą wybrali. W ramach wolontariatu zachęcili mieszkańców swoich miejscowości do włączenia się w przedsięwzięcie. Udało się zaspokoić wszystkie potrzeby rodziny. 10 grudnia paczka została przekazana do magazynu na ul. Wojska Polskiego. Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie akcji i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT!