Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Z wizytą w bibliotece

Uczniowie klas IV i V naszej szkoły 31 marca 2017r. odwiedzili Wieluńską Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu w związku ze zbliżającym się 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Świętem, organizowanym w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej. Celem naszej wizyty były bardzo ciekawie przeprowadzone zajęcia pt. „Szanujmy autorów”, dotyczące poszanowania praw twórców do ochrony ich twórczości naukowej, literackiej i artystycznej . Uczniowie zapoznali się z pojęciami: kultura, plagiat, cytat, inspiracja, utwór, prawa autorskie, twórca. Dowiedzieli się również, że brak poszanowania praw twórców wiąże się niejednokrotnie z poważnymi konsekwencjami.