Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Rocznica zbrodni katyńskiej

Uczniowie klasy piątej zadbali o miejsce pamięci w pobliżu naszej szkoły. Uporządkowali teren wokół pomnika i zapalili znicze.W ten sposób uczcili kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej.