Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Gorączka Złota

Uczniowie klas młodszych chętnie i z wielkim zaangażowaniem segregowali zebrane przez Samorząd Uczniowski monety. Pieniądze będą przekazane do PCK na cele takie jak: kolonie, działalność świetlic PCK i pomoc rzeczową dla dzieci z najuboższych rodzin. Dzięki tej akcji promujemy ideę wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie.