Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Szkolny Klub Sportowy

Jesteśmy „Szkołą w ruchu” z tradycjami siatkarskimi. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych uczniów, a także mając na względzie rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży prowadzimy zajęcia z piłki siatkowej w ramach programu "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia odbywają się w grupie 15-osobowej dwa razy w tygodniu. Zakończenie programu przewidziane jest na grudzień 2017 roku. Program " SZKOLNY KLUB SPORTOWY" skierowany jest do uczniów bez względu na płeć oraz sprawność fizyczną, a jego głównym celem jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechnienia sportu wśród dzieci i młodzieży.