Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Były kwiaty, piosenki i życzenia dla pedagogów, a pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Tak w naszej szkole przebiegało Święto Komisji Edukacji Narodowej czyli popularny Dzień Nauczyciela. Uczniowie wszystkich klas przygotowali piękny program artystyczny, pierwszaki otrzymały prezenty, a dodatkową atrakcją były pamiątkowe fotografie