Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Jak zdrowo korzystać z urządzeń cyfrowych? Jak zachować bezpieczeństwo w kontakcie z innymi użytkownikami mediów społecznościowych? Jak ocenić wiarygodność informacji w sieci? Odpowiedzi na takie pytania poszukiwali uczestnicy kolejnego wydarzenia w naszej szkole, dotyczącego profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w sieci. Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego był częścią projektu pn. „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Projekt jest opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Cel tej inicjatywy to podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Na początku października nauczyciel informatyki uczestniczył w szkoleniu dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa. Później zaplanowaliśmy Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego (24.10 dla dzieci młodszych i nauczycieli oraz 30.10 dla uczniów starszych). Podczas tych dni uczestniczyliśmy w zajęciach z edukatorem panią Aleksandrą Wojciechowską. Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy bardzo dużo materiałów, w tym także dla rodziców. Wiele informacji można pozyskać ze strony projektu. Mamy nadzieję, że udział w inicjatywie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” pozwoli nam lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju naszych uczniów i zapewnienia im bezpieczeństwa.