Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

SP w Kurowie jest jedną z kilku placówek w naszej gminie, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup książek do szkolnej biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wisława Szymborska, mawiała, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Już w poprzednich latach podejmowaliśmy w naszej szkole działania, wspomagające rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Otrzymane wsparcie bardzo nas więc ucieszyło. Od września, kiedy otrzymaliśmy możliwość zakupu nowych pozycji książkowych, podjęliśmy się realizacji kolejnych zadań. Po konsultacjach z rodzicami, dziećmi i nauczycielami, zakupione zostały nowe książki. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji programu. Wśród planowanych zadań znajdują się ciekawe projekty klasowe, konkursy czytelnicze i plastyczne, promujące czytanie, wyjazdy do teatru, wieczornica, podczas której wrócimy do świata książek naszych rodziców oraz wiele innych atrakcyjnych działań. Będziemy o nich informować na naszej stronie internetowej. Liczymy na duże zaangażowanie dzieci, rodziców, nauczycieli a także całej społeczności lokalnej. Zapraszamy do współpracy.