Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Kolejny sukces recytatorski

Udział w VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim "Mój dom, moja Ojczyzna" wzięły dziewczynki z klas I-III: Magdalena Wlazła, Monika Chłodna i Julia Poraszka, która zdobyła wyróżnienie. Julia recytowała wiersz Tadeusza Kubiaka "Tu wszędzie Polska".