Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Sto pytań na stulecie Polski

 
Szkoła Podstawowa w Kurowie przygotowuje się do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji zaplanowano m.in. konkurs wiedzy historycznej dla uczniów starszych klas. Na zwycięzców czekają cenne nagrody. Aby dobrze się przygotować do turnieju, który zostanie rozegrany w piątek 9 listopada, warto zapoznać się z pytaniami i poprawnymi odpowiedziami. A jest ich niemało, bo tyle, ile lat Niepodległej. Okrągła setka! Pytania mają różny stopień trudności, by wszyscy mieli równe szanse.
 
Pytania konkursowe
 
1. Którą rocznicę odzyskania niepodległości świętujemy w tym roku?
Setną rocznicę
 
2. Legiony Polskie brały udział w walkach I wojny światowej po stronie:
a) Austro-Węgier i Niemiec,
 
3. Dlaczego rozjem w Compiegne to ważne wydarzenie:
b) faktycznie zakończył I wojnę światową,
 
4. Kogo Józef Piłsudski powołał 17 listopada 1918 roku na premiera niepodległościowego państwa polskiego:
a) Jędrzeja Moraczewskiego,
 
5. Które miasto jako pierwsze odzyskało niepodległość:
c) Tarnów.
 
6. W którym miejscu w Warszawie witano Józefa Piłsudskiego 10 listopada 1918 roku:
a) na dworcu kolejowym,
 
7. „Na rozkaz Jego staniecie wszyscy do szeregów obywatele żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej.” to fragment:
b) obwieszczenia o przybyciu Józefa Piłsudskiego do Warszawy,
 
8. Co Józef Piłsudski obiecał niemieckim żołnierzom stacjonującym w Polsce?
a) bezpieczeństwo ze strony polskich oddziałów,
 
9. Jak Józef Piłsudski zareagował na próbę wręczenia mu sztandaru Pogotowia Bojowego PPS?
c) powiedział: „nie mogę przyjąć znaku jednej partii, mam obowiązek działać w imieniu całego narodu”.
 
10. Kiedy został zaprzysiężony rząd polski po odzyskaniu niepodległości:
b) 18 listopada,
 
11. Jakie są polskie symbole narodowe?
c) flaga państwowa, godło, hymn.
 
12. Od kiedy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i szkolnictwie?
b) od 1926 roku,
 
13. Na paryskiej konferencji pokojowej, w wyniku której podpisano traktat wersalski, Polskę reprezentował m.in.:
b) Roman Dmowski,
 
14. Powstanie Wielkopolskie wybuchło:
c) 27 grudnia 1918 roku.
 
15. Odsieczą Lwowa w listopadzie 1918 dowodził
a) Michał Karaszewicz-Tokarzewski,
 
16. Uchwaloną w 1921 roku konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej nazywa się:
a) marcową,
 
17. Kraj w którym utworzono polską „Błękitną Armię” to:
b) Francja,
 
18. Wydaną po wybuchu I wojny światowej odezwę obiecującą odrodzenie i autonomię Polski w ramach państwa rosyjskiego podpisał:
b) wielki książę Mikołaj,
 
19. W jakich dniach obradował Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu:
c) 3-5 grudnia 1918 roku.
 
20. W którym roku dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Narodowym
c) w 1937 roku
 
21. Jakie miasto jest obecną stolicą Polski?
Warszawa
 
22. W którym roku wybuchło powstanie listopadowe?
1830
 
23. W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
1863
 
24. Podaj rok ostatniego rozbioru Polski
1795
 
25. Jakie państwa w 1795 roku dokonały III rozbioru Polski?
Rosja, Prusy, Austria
 
26. Ile było rozbiorów Polski?
Trzy
 
27. Kto był przywódcą powstania kościuszkowskiego?
Tadeusz Kościuszko
 
28. Jak nazywał się królewski błazen, bohater naszych szkolnych przedstawień?
Stańczyk
 
29. Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski?
Gniezno
 
30. W jakim mieście można zobaczyć królewski zamek Wawel?
W Krakowie
 
31. Jak nazywał się król, który „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”?
Kazimierz Wielki
 
32. Jak nazywał się pierwszy król Polski?
Bolesław Chrobry
 
33. Jaka legenda opowiada o początkach państwa polskiego?
Legenda o Lechu, Czechu i Rusie
 
34. Proszę podać datę wybuchu II wojny światowej
1 września 1939
 
35. Podczas którego powstania miała miejsce bitwa o olszynkę grochowską?
W czasie powstania listopadowego
 
36. Którym z powstań dowodził Romuald Traugutt?
powstaniem styczniowym
 
37. Jakie ważne wydarzenie miało miejsce 17 września 1939 roku?
atak sowieckiej Rosji na Polskę
 
38. Proszę podać datę bitwy pod Grunwaldem
1410
 
39. Jaki rok uważa się za początek państwa polskiego?
966
 
40. Jak nazywał się polski książę, który jako pierwszy przyjął chrzest?
Mieszko I
 
41. W którym roku i kto założył w Krakowie pierwszą akademię?
Kazimierz Wielki w 1364 r
 
42. Jak nazywał się poeta, który wsławił się serią wierszy o swojej zmarłej córeczce Orszuli?
Jan Kochanowski
 
43. Polka, która dwukrotnie otrzymała nagrodę Nobla
Maria Skłodowska-Curie
 
44. Polski pisarz, laureat Nagrody Nobla, który pisał „ku pokrzepieniu serc” Polaków, autor „W pustyni i w puszczy”, „Latarnika”
Henryk Sienkiewicz
 
45. Poeta i publicysta, który otrzymał Nagrodę Nobla w 1980 roku
Czesław Miłosz
 
46. W jakiej stoczni wybuchł słynny strajk robotników w sierpniu 1980 r?
Stocznia Gdańska im. Lenina
 
47. W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory po wojnie
1989
 
48. Przywódca robotników, założyciel NSZZ „Solidarność”, później także prezydent RP, laureat pokojowej Nagrody Nobla
Lech Wałęsa
 
49. Miejsce słynnej bitwy I korpusu polskiego, o której opowiada piosenka „Czerwone maki”
Monte Cassino
 
50. Słynny dywizjon polskich lotników, którzy bronili w 1940 roku nieba nad Anglią
Dywizjon 303
 
51. Kto jest autorem słów polskiego hymnu narodowego?
Józef Wybicki
 
52. Na ile województw podzielona jest Polska?