Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Egzamin ósmoklasisty

Egzaminy z języka polskiego i matematyki już za nami. W sali gimnastycznej do końcowego sprawdzianu przystąpiło 19 ósmoklasistów. W zgodnej opinii uczniów egzaminy nie były trudne, a ćwiczenia i zadania nie były dla nikogo zaskoczeniem. W środę młodzież czekają jeszcze zmagania z językiem angielskim.