Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Pierwszy numer gazetki

Ukazał się pierwszy numer drukowanej gazetki szkolnej. Czasopismo przygotowane przez żeńska redakcję (pod kierunkiem pani Sylwii Janik) nosi tytuł "Szok" - czyli Szkoła Okiem Kobiet i zawiera cały szereg ciekawych artykułów. W debiutanckim wydawnictwie można przeczytać między innymi wywiad z dyrektor szkoły i przewodniczącą samorządu,, zapoznać się z historią naszej placówki i dowiedzieć się kim jest najprzystojniejszy chłopak szkoły. Znajdziemy tu także wprowadzony niedawno kodeks używania nowych technologii.