Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Dzień Języka Ojczystego

Językowe łamańce, odpowiedzi na trudne pytania, dotyczące wiedzy o języku polskim i literaturze, a na zakończenie trudne dyktando. Tak wyglądały atrakcje Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole. Program zajęć przygotowała nauczycielka języka polskiego Sylwia Janik przy współpracy Marka Mikulskiego oraz uczennic klasy VIII. Wśród osób, które udzieliły poprawnych odpowiedzi rozlosowano nagrody, a mistrzów ortografii wyróżniono dyplomami.