Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Czyste powietrze wokół nas

W tym roku szkolnym Oddział Przedszkolny w Kurowie włączył się w realizację programu „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Podczas realizacji tego programu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów. Proponowane zabawy ruchowe, muzyczne, tematyczne inspirowały do działań, których efektem były prace plastyczne wykonane przez dzieci.