Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Sprzątanie świata 2020

W akcji wzięli udział uczniowie klasy 6, sprzątając otoczenie wokół szkoły. Uczniowie z pozostałych klas poszerzali natomiast swoją wiedzę o segregacji śmieci na lekcjach techniki i godzinach wychowawczych. Będą to robić również w następnym tygodniu.