Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Dzień Nauczyciela 2021

Dzień Edukacji Narodowej Z okazji Dnia Nauczyciela wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły spotkali się na uroczystym apelu. W programie był zabawny występ Koła Teatralnego prowadzonego przez Panią Sylwię Janik. Na podstawie głosowania Samorządu Uczniowskiego przyznano tytuł "Nauczyciela z Największym Poczuciem Humoru" Panu Romanowi Majtyce. Poza tym Pani Dyrektor Ewa Panek złożyła wszystkim obecnym najlepsze życzenia, a w szczególności życzyła uczniom, aby nauczyciele zawsze byli dla nich prawdziwymi przyjaciółmi. Nagrody dyrektora otrzymali - Pani Bożena Ciupa, Pani Anna Mielczarek i Pan Roman Majtyka. Na szczególne uznanie zasłużyła Pani Elżbieta Madeła, której przyznano nagrodę Burmistrza Wielunia. W apelu brały udział także Panie ze Szkolnej Rady Rodziców.