Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Otwarcie Ekopracowni

Kolejna pracownia zrealizowana przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Gminy Wieluń w ramach konkursu #NaszeEkologicznePracownie została oficjalnie otwarta w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie. Głównym założeniem funkcjonowania pracowni, jest polepszanie warunków pracy uczniów i nauczycieli, poprzez poprawę estetyki pomieszczenia oraz stworzenie warunków do bezpiecznego prowadzenia obserwacji i doświadczeń. Pracownię nazwano "Planeta Czystej Energii." Kwota dofinansowania: WFOŚiGW - 50 000 zł, Gmina Wieluń - 5839 zł.