Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Lekcja ekonomii

W czwartek 23 lutego 2023 roku uczniowie klasy ósmej mieli okazję uczestniczyć w lekcji ekonomii prowadzonej przez Panią Dorotę Urbanek - pracownika Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o/ Wieluń. Lekcja była częścią realizowanego w szkole programu: „Złote Szkoły NBP – poznajemy bank centralny ”. Ósmoklasiści mieli okazję dowiedzieć się, czym jest inflacja, jakie są jej przyczyny i skutki. Prowadząca zajęcia wyjaśniła, dlaczego zbyt wysoka inflacja jest szkodliwa dla gospodarki i społeczeństwa. Pokazała jakie działania podejmuje bank centralny w celu łagodzenia jej skutków. W dalszej części lekcji ekonomii Pani Danuta Frączyk zaprezentowała uczniom banknoty i monety kolekcjonerskie wydawane przez NBP dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń i rocznic patriotycznych, a także postaci, które odegrały ważne role w dziejach narodu. Pani historyk – numizmatyk, zaprezentowała min. najnowszy banknot 20 zł- Mikołaj Kopernik wydany w tym miesiącu z racji 550- lecia urodzin uczonego, opowiedziała o zabezpieczeniach stosowanych na banknotach oraz sposobach pozyskiwania zbiorów tylko z legalnych źródeł. Uczniowie zobaczyli min. banknoty Niepodległość, M.C.Skłodowska, Lech Kaczyński- Warto być Polakiem.