Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Akcja- Jabłko czy cytrynka

Nasi uczniowie wzięli udział w akcji „Jabłko i czy cytrynka”, która została przeprowadzona z pomocą wieluńskiej policji i fundacją „Bezpieczna Droga”. Akcja polegała na kontroli prędkości przejeżdżających pojazdów. Dzieci kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość podawały do spożycia sok z cytryny, natomiast kierowcom jadącym z dozwoloną prędkością wręczały jabłka. Kontrole miały na celu zwrócenie uwagi kierowców na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.