Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Śniadanie z Otylią

Nasza szkoła została zaproszona do udziału w projekcie „Sport jest Kobietą - Śniadanie Mistrzyń" skierowanym do uczniów klas VII. Celem projektu była profilaktyka uzależnień od technologii, utrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości. Projekt organizowany jest przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Nasza wybitna pływaczka wraz z innymi mistrzyniami sportu pojawiły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu i dzięki temu mogliśmy wysłuchać ich historii, wziąć udział w panelu dyskusyjnym i ćwiczeniach ogólnorozwojowych. Rozmawialiśmy także o uzależnieniu od smartfona. Uczniowie dowiedzieli się jak zadbać o odpowiedni balans między światem wirtualnym a rzeczywistym, a także jak wykorzystać telefon jako skarbnicę wiedzy. Wydarzenie było finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wieluń.