Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Karta rowerowa

Uczniowie klasy IV pełni wiary we własne siły i zdobyte wiadomości na lekcjach techniki przystąpili do egzaminu sprawdzającego wiadomości niezbędne do uzyskania karty rowerowej. Sprawdzian obejmował dwa etapy: test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i test praktyczny.