Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Zakończenie klasy VI

W tym roku szkolnym 22 uczniów klasy szóstej ukończyło naukę w naszej szkole. Tego dnia gośćmi naszej szkoły byli zastępca dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Romulad Kucharczyk, przewodniczący Rady Rodziców Roman Kędzierski oraz rodzice naszych absolwentów. Były nagrody i wyróżnienia dla uczniów i podziękowania dla rodziców. Nie zabrakło również medali dla naszych znakomitych siatkarek i siatkarzy. Wszystkim naszym absolwentom życzymy wielu sukcesów w gimnazjum!