Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Szkoła w ruchu

Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie.Dlatego oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego zachęcamy naszych uczniów do udziału w zawodach sportowych. Aktywne życie sprzyja zdrowiu, a rywalizacja w turniejach i konkursach kształtuje charakter. Uczy wytrwałości, współpracy  w zespole oraz szacunku dla pracy i osiągnięć innych. Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez ministra edukacji narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu. Jako szkoła, której jednym z priorytetów jest wykształcenie zdrowych nawyków, z przyjemnością przystąpiliśmy do tej akcji. W roku szkolnym 2013/2014 wzięliśmy udział w:

Zorganizowaliśmy również min. takie wydarzenia jak: