Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Dzień Tabliczki Mnożenia

2 października 2020 r. obchodziliśmy w naszej szkole X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym roku przebiegał pod hasłem: Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę znają! Ta jednodniowa, międzynarodowa akcja miała na celu zachęcenie uczniów, rodziców i nauczycieli do przypomnienia tabliczki mnożenia i jej lepszego opanowania. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić zaległości. Młodsze dzieci z klas IV - VI, które wcześniej celująco zdały egzamin, utworzyły patrole egzaminacyjne i podczas przerw międzylekcyjnych sprawdzały znajomość tabliczki wśród starszych kolegów i dorosłych. Egzaminy były prowadzone również podczas lekcji. Zdający losowali zestawy pytań, na które należało odpowiedzieć bezbłędnie w ciągu 2 minut. Osoby, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie zadania otrzymały odznakę „eksperta tabliczki mnożenia”. Obchodom Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia towarzyszyły zabawy, które wyzwoliły w uczniach wiele pozytywnych emocji. Niestety, w tym roku szkolnym ze względu na sytuację pandemiczną i związane z tym ograniczenia w kontaktach społecznych – nie zostały przeprowadzone konkursy z wykorzystaniem tabliczki. Poprzez wspólną zabawę i naukę, łączymy się z ludźmi na całym świecie, którzy wiedzą jak potrzebna jest w życiu codziennym biegła znajomość tej nietrudnej do opanowania matematycznej sztuki. Miejmy nadzieję, że matematyczne święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy młodym egzaminatorom i wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji.